(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Żelechów
Rodzaj obiektu: szkoła podstawowa
Zakres robót: remont sanitariatów
Pow. użyt.: 200m2
Czas realizacji: 2 m-c