(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Warszawa ul. Pratulińska
Rodzaj pracy: obsługa geodezyjna budowy
Zakres robót: kompleksowa obsługa geodezyjna zespołu budynków wielorodzinnych tj. tyczenia wyznaczenia, badanie przemieszczeń
Jednostka opracowania.: 4 budynki wielorodzinne
Czas realizacji: 12 m-c