(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Warszawa ul. Grzybowska
Rodzaj pracy: mapa do celów opiniodawczych
Zakres robót: pomiary syt-wys, wtórnik mapy zasadniczej w postaci numerycznej, analiza przestrzenna widoku panoramy starego miasta
Pow. opracowania.: 80ha
Czas realizacji: 1 m-c