(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Trasa S-8
Rodzaj pracy: obsługa geodezyjna budowy
Zakres robót: pełna obsługa geodezyjna budowy trasy S-8 Jeżewo – Białystok w części drogowej, obiektów inżynieryjnych i inwentaryzacji
Jednostka opracowania.: odcinek drogi 12km
Czas realizacji: 26m-c