(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: SM PRAGA
Rodzaj pracy: wyodrębnienie nieruchomości
Zakres robót: podział nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej, pomiar lokali, uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
Jednostka opracowania.: 12 budynków, 680 lok
Czas realizacji: 7 m-c