(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: SM ANIN
Rodzaj pracy: wyodrębnienie nieruchomości
Zakres robót: podział nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej, pomiar lokali, uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali, sporządzenie dokumentacji do zawarcia aktu notarialnego
Jednostka opracowania.: 20 budynków, 740 lokali
Czas realizacji: 10m-c