(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Powiat łukowski gm. Serokomla
Rodzaj pracy: mapa do celów projektowych
Zakres robót: pomiary syt-wys, wtórnik mapy zasadniczej w postaci numerycznej
Pow. opracowania.: 105ha
Czas realizacji: 5 m-c