(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Obiekt: Piaseczno trasa 722
Rodzaj pracy: mapa do celów projektowych
Zakres robót: pomiary syt-wys, wtórnik mapy zasadniczej w postaci numerycznej, NMT, uzgodnienie ZUD – przebudowa trasy 722
Pow. opracowania.: 30ha
Czas realizacji: 6 m-c