(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

 

 

Zakres wykonanych prac:

  • wyznaczenie pozycji obiektów inżynierskich, infrastruktury podziemnej i naziemnej,
  • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.